PRIVACYVERKLARING

Hartelijk welkom bij SCREEN SERVICE

Uw vertrouwen en daarmee de zorgvuldige en veilige afhandeling van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u, als bezoeker aan onze website, uitleggen hoe wij uw persoonlijke gegevens bewaken en uw persoonlijke rechten respecteren.

1. Verantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die SCREEN SERVICE verwerkt van gebruikers van diensten van SCREEN SERVICE en bezoekers aan onze website op screenservice.nl.
Indien u persoonsgegevens aan ons verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
SCREEN SERVICE is gevestigd aan de Oude Amersfoortseweg 249 E te Amsterdam. Verantwoordelijke binnen SCREEN SERVICE voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is P.J. van den Berg, bereikbaar op info@screenservice.nl.

2. Welke gegevens verwerkt SCREEN SERVICE en voor welk doel

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die SCREEN SERVICE via de website verwerkt:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

2.1 Met als doel:

– Om de functie en de werking van de eigen website op https://www.screenservice.nl en om dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren teneinde de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn in de verstrekking van informatie op haar site.
– Om de gebruikte computer en apparaat te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website.
– Verder gebruiken we de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt het het IP-adres van uw computer geregistreerd, locatiegegevens, uw browserinstellingen en apparaat type. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser dat u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Deze informatie wordt verzameld om de gebruikte computer te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website. Verder worden de IP-adressen gebruikt om uw locatie te bepalen (op stadsniveau) en om bij te houden hoeveel unieke ip’s er per jaar op de website komen. De informatie m.b.t. internetbrowser en apparaat type worden gebruikt om de werking van de site in de verschillende browsers te monitoren en te verbeteren teneinde een betere gebruikservaring aan de bezoekers aan onze website aan te kunnen bieden. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet bedoeld om u als individu te herleiden.

Deze website heeft geen contactformulier. Contact is mogelijk via het versturen van een e-mail. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat SCREEN SERVICE die berichten bewaart. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. SCREEN SERVICE zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij mocht beschikken. SCREEN SERVICE gebruikt geen e-mailadressen voor het retargeting voor advertenties noch voor enig ander marketingdoeleinde.

2.2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@screenservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.3 Communicatie

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en of diensten inkopen.

Bent u een ( potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te vestrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoer kunnen geven.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk 1 jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u,dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

4. Beveiligingsmaatregelen

Op deze website van SCREEN SERVICE kunt u veilig navigeren omdat gebruik gemaakt wordt van de Secure Socket Layer. Te herkennen aan een groen slotje met ‘https’ in de adresregel.
Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

4.1 Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van ) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Apple’s NRS , PAGES en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor emails en andere bestanden.
Buiten de EU / EER mogen gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.2 Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

SCREEN SERVICE gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

4.3 Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op deze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Als u niet wilt dat u herkend wordt/getracked wordt, dan kunt u tot die tijd de cookies van uw browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.
Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Tip:
De site van de consumentenbond geeft u uitleg over het verwijderen en uitschakelen van de verschillende cookies: https://www.consumentenbond.nl/tablet/cookies-verwijderen

4.4 Links naar websites

Op deze website staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als wij denken dat die informatie waardevol voor u is. De opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. SCREEN SERVICE heeft geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en raadt u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

5. UW RECHTEN

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of met het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoons gegevens. Tot slot kunt u van ons verzoeken om verkrijging van uw persoons gegevens onoverdacht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: SCREEN SERVICE , telefoon 035 77 39 954 of per mail info@screenservice.nl. Ook voor meer vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

6. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 juni 2018.